"Ia menjadi narapidana teladan dan tidak mempunyai masalah dengan narapidana lain"Lirik

Fuente